TONI AGUSTÍ

/CV valencià

Llicenciat en Art Dramàtic per la ESAC de València i en Direcció escènica i dramatúrgia per la RESAD de Madrid. Compagina treballs d'actor en teatre i televisió, amb uns altres de creació escènica i dramatúrgia contemporània. En el camp de l'escriptura i la direcció, en 2018 és becat per l'Institut Valencià de Cultura, per a desenvolupar un projecte d'escriptura teatral. El projecte es titula Porno Àfrica, i és editat i publicat en 2019. En 2018 estrena dins del programa de residències de la sala Carme Teatre “Cinco lobitos - la violación de Lucrecia” de Ana de Vera i José A. López amb la companyía Osaka Club. Aquest mateix any, a més, juntament amb María Sánchez, escriu i dirigeix “La última cena”, un film de tall experimental estrenat en la Mostra de València i premiat en l'últim festival Rizoma de Madrid. En 202O dirigeix La Sort, de Juli Disla, una peça docuteatral, sobre l'adopció en parelles homoparentals i, en 2021, escriu, dirigeix i protagonitza “Pasado_mañana” de nou per a la companyia Osaka Club, una distopia futurista inspirada en la figura de Greta Thunberg. Actualment, de nou al costat de María Sánchez, prepara el desenvolupament de la seua primera sèrie per a televisió.


/CV español

Licenciado en Arte Dramático por la ESAC de Valencia y en Dirección escénica y dramaturgia por la RESAD de Madrid. Compagina trabajos de actor en teatro y televisión, con otros de creación escénica y dramaturgia contemporánea. En el campo de la escritura y la dirección, en 2018 es becado por el Institut Valencià de Cultura, para desarrollar un proyecto de escritura teatral. El proyecto se titula Porno África, y es editado y publicado en 2019. En 2018 estrena dentro del programa de residencias de la sala Carme Teatro “Cinco lobitos - la violación de Lucrecia” de Ana de Vera y José A. López con la compañía Osaka Club. Este mismo año, además, junto a María Sánchez, escribe y dirige “La última cena”, un filme de corte experimental estrenado en la Muestra de Valencia y premiado en el último festival Rizoma de Madrid. En 202O dirige La Sort, de Juli Disla, una pieza docuteatral, sobre la adopción en parejas homoparentales y, en 2021, escribe, dirige y protagoniza “Pasado_mañana” de nuevo para la compañía Osaka Club, una distopía futurista inspirada en la figura de Greta Thunberg. Actualmente, de nuevo junto a María Sánchez, prepara el desarrollo de su primera serie para televisión.


/CV english

Degree in Dramatic Art from ESAC in Valencia and in Stage Direction and Dramaturgy from RESAD in Madrid. He combines work as an actor in theater and television, with others in stage creation and contemporary dramaturgy. In the field of writing and directing, in 2018 he received a scholarship from the Valencian Institute of Culture, to develop a theater writing project. The project is titled Porno África, and it was edited and published in 2019. In 2018 it premieres as part of the Carme Teatre residency program “Cinco lobitos - the rape of Lucrecia” by Ana de Vera and José A. López with the company Osaka club This same year, in addition, together with María Sánchez, he writes and directs "La última cena", an experimental film premiered at the Mostra de Valencia and awarded at the last Rizoma festival in Madrid. In 202O he directs La Sort, by Juli Disla, a docu-theatrical piece, about adoption in same-sex couples and, in 2021, he writes, directs and stars in “Pasado_mañana” again for the Osaka Club company, a futuristic dystopia inspired by the figure by Greta Thunberg. Currently, again with María Sánchez, he is preparing the development of his first series for television.

societat sardina/toné-franché

joasolano@gmail.comdrassanes 30 1-dta 46011 valència +34607142841spain